16 มกราคม 2562 บุรีรัมย์หวั่นวิกฤตภัยแล้ง ยื่นขอเจาะบ่อบาดาลไว้ใช้อุปโภค เพื่อการเกษตรกว่า 200 ราย

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/61287

ประชาชน และเกษตรกรที่บุรีรัมย์หวั่นเกิดวิกฤตภัยแล้ง ยื่นขอเจาะบ่อบาดาลเพื่อสำรองไว้ใช้อุปโภค และเพื่อการเกษตรแล้วกว่า 200 ราย ขณะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ เตือนผู้ที่ต้องการใช้น้ำบาดาล และผู้รับจ้างขุดเจาะต้องยื่นขออนุญาตให้ถูกต้อง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุว่าปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ลำคลองตามธรรมชาติหลายแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณตื้นเขินและแห้งขอดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนและเกษตรกรเกิดความกังวลเกรงจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ จึงได้ไปยื่นขอขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อสำรองไว้ใช้ในการอุปโภค และเพื่อการเกษตรที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2561 ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้มีประชาชน และเกษตรกรมายื่นขอเจาะบ่อบาดาลและได้รับอนุญาตไปแล้วกว่า 240 ราย และคาดว่าจะมีประชาชน เกษตรกรทยอยมายื่นขออย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามระเบียบขั้นตอน ผู้ที่มายื่นขอจะต้องนำเอกสารหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดินบริเวณที่จะขออนุญาตขุดเจาะ เช่น โฉนด , นส.3 , สปก. มายื่นที่สำนักงานฯ จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบเอกสาร พร้อมทั้งออกไปสำรวจสภาพพื้นที่ รวมถึงเก็บตัวอย่างน้ำส่งไปตรวจวิเคราะห์ด้วยว่า พื้นที่ที่จะขุดเจาะบ่อบาดาลมีสารปนเปื้อนหรือสภาพน้ำเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้หรือไม่ หลังจากนั้นก็ส่งไปให้เขตนครราชสีมา พิจารณาอนุญาตตามขั้นตอน ซึ่งหากประชาชน หรือเกษตรกรรายใด ฝ่าฝืนไม่ขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลให้ถูกต้องก็จะมีความผิดตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม นอกจากจะมีประชาชนมายื่นขอเจาะบ่อบาดาลแล้ว ยังมีประชาชนผู้ที่ใช้น้ำบาดาลรายเดิมอยู่แล้ว มายื่นขอใช้น้ำบาดาลกว่า 290 รายด้วย ทั้งนี้ ทาง ทสจ.ยังได้ทำการตรวจจับผู้ที่มีอาชีพรับจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ที่ไม่ได้ขออนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างถูกต้องส่งดำเนินคดีตามกฎหมายอีก จำนวน 3 รายด้วย จึงได้ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนทั้งประชาชนผู้ใช้ และผู้รับจ้างขุดเจาะ ให้มาขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เช่นนั้นก็จะมีความผิดมีโทษทั้งจำและปรับ